Запишете се за бюлетин с новини
Запишете се за един или повече бюлетини с новини като използвате формата по-долу
* задължително поле
да получавам информационни материали

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • Бюлетин на инвеститора | ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
  Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за клиентите на УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, която им предоставя изчерпателна информация за състоянието на пазара на взаимни фондове в България и фондовете ЕЛАНА през изминалия месец, както и по-широк поглед към движението на капиталовия пазар и българската икономика.
 • Дневен бюлетин - Българска фондова борса | ELANA Trading
  Преглед на дневното представяне на Българска фондова борса, акциите с най-активна търговия, важни новини за публични дружества, важни макроикономически новини за България, преглед на представянето на избрани акции от ЕЛАНА Трейдинг с препоръки.
 • Дневен бюлетин - Международни финансови пазари | ELANA Trading
  Преглед на движението на пазарите до сутринта – валутна търговия, суровини, акции и др. Основни акценти и актуален икономически календар. Включва също технически анализ на основни валутни двойки, злато, петрол, индекси и акция на фокус.
 • Седмичен бюлетин | ELANA Trading
  Акценти от БФБ и международните пазари, очаквания за следващата седмица. Важни новини от всички бизнеси на ЕЛАНА Финансов Холдинг.
 • Важни съобщения - Международни финансови пазари | ELANA Trading
  Съобщения, свързани с важни за клиентите извънредни събития на пазарите, промяна в цени или технически параметри, променено работно време и др.
 • Важни съобщения - БФБ | ELANA Trading
  Съобщения, свързани с важни за клиентите извънредни събития на българския фондов пазар, безплатни полезни данъчни и други консултации, промяна в цени или технически параметри, променено работно време и др.
 • Онлайн семинари
  Новини, свързани с провеждани от ЕЛАНА Трейдинг онлайн семинари.