Запишете се за един или повече бюлетини с новини като използвате формата по-долу
* задължително поле

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • Преглед на дневното представяне на Българска фондова борса, акциите с най-активна търговия, важни новини за публични дружества, важни макроикономически новини за България, преглед на представянето на избрани акции от ЕЛАНА Трейдинг с препоръки.
  • Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за клиентите на УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, която им предоставя изчерпателна информация за състоянието на пазара на взаимни фондове в България и фондовете ЕЛАНА през изминалия месец, както и по-широк поглед към движението на капиталовия пазар и българската икономика.
  • Информация свързана с провеждани от ЕЛАНА събития.
  • Преглед на движението на пазарите до сутринта – валутна търговия, суровини, акции и др. Основни акценти и актуален икономически календар. Включва също технически анализ на основни валутни двойки, злато, петрол, индекси и акция на фокус.
  • Акценти от БФБ и международните пазари, очаквания за следващата седмица. Важни новини от всички бизнеси на ЕЛАНА Финансов Холдинг.
  • Daily technical and fundamental analysis, еxclusive articles and updates
  • Ежедневни технически и фундаментални анализи, статии и новини
  • Новини, свързани с провеждани от ЕЛАНА Трейдинг онлайн семинари.

ЕЛАНА Трейдинг, като инвестиционен посредник има законови задължения да информира инвеститорите със съобщение за важни обстоятелства, които водят до промяна в пазарните условия/цени, технически параметри, работно време и др./, както и за извънредни събития, които възпрепятстват търговията или влияят на същата.
Затова, както и поради факта, че Посредникът трябва да може да докаже, че е предоставил информация за настъпване на тези обстоятелства, НЕ СЕ допуска клиентите на ЕЛАНА Трейдинг, които са посочили електронна поща да заявят отказ от получаване на важни съобщения.
В случай, че желаете да се отпишете от получаването на Важни съобщения, следва да прекратите договора си с ЕЛАНА Трейдинг.