Обновете предпочитанията си

Тази страница изисква персонална идентификация, която може да бъде намерена във всяко писмо, което сме Ви изпратили.
Ако сте натиснали на връзка, за да попаднете на тази страница, и виждате тази грешка, уверете се, че копирате целият адрес от писмото и го поставете в полето за адрес на Вашият браузър. Понякога този адрес може да бъде на няколко реда.

Ако не знаете точният адрес-връзка към тази страница, можете да поискате да Ви го изпратим. Въведете Вашият email адрес в полето и натиснете "Продължи"

EmailЕЛАНА Трейдинг, като инвестиционен посредник има законови задължения да информира инвеститорите със съобщение за важни обстоятелства, които водят до промяна в пазарните условия/цени, технически параметри, работно време и др./, както и за извънредни събития, които възпрепятстват търговията или влияят на същата.
Затова, както и поради факта, че Посредникът трябва да може да докаже, че е предоставил информация за настъпване на тези обстоятелства, НЕ СЕ допуска клиентите на ЕЛАНА Трейдинг, които са посочили електронна поща да заявят отказ от получаване на важни съобщения.
В случай, че желаете да се отпишете от получаването на Важни съобщения, следва да прекратите договора си с ЕЛАНА Трейдинг.